ÜHISKONNAKORRALDUS

Vana-Kreeka koosnes mitmesajast linnriigist, mis muutis ühiskonnakorralduse killustatuks.

Põhjana kasutatud pildid pärinevad: https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greece#mediaviewer/File:Plato%27s_Academy_mosaic_from_Pompeii.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Amphora_olive-gathering_BM_B226.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_citizenship#mediaviewer/File:Arte_greca,_pietra_tombale_di_donna_con_la_sua_assistente,_100_ac._circa.JPG