ÕPETAJALE

Interaktiivsete ülesannete loomiseks on kasutatud järgmiseid töövahendeid:

  1. Inforikaste piltide loomiseks Thinglink: veebiaadress https://www.thinglink.com/ ja juhend Koolielus
  2. Minirakenduste keskkond Learning Apps: veebiaadress http://learningapps.org/ ja juhend Koolielus
  3. Ajatelgede koostamiseks MyHistro: veebiaadress http://www.myhistro.com/ ja juhend koolielus
  4. Pildikollaažide tegemiseks PicMonkey: veebiaadress http://www.picmonkey.com/collage ja juhend Koolielus.
  5. Ajurünnakute korraldamiseks AnswerGarden: veebiaadress http://answergarden.ch/ ja juhend Koolielus
  6. Ühistöövahend Padlet: veebiaadress http://padlet.com/ ja juhend Koolielus.

Palun pöörake tähelepanu, et mõned Learning Apps abil koostatud vahendid ( vestlus, mõistekaart, veebitahvel, ühiskirjutamine, hääletamine jt) ning Padlet ja AnswerGarden eeldavad, et selle looks õpetaja oma klassi jaoks. Saate kasutada Thinklingis olevat näidisena, muuta seda vastavalt oma tunni eesmärkidele.

Tagasiside küsitlus õpetajale

Tagasiside küsitlus õpilasele 

Õpijuhis