Ümberpööratud klassiruum: inglise keel, 5. klass

Valmista ette - Olete 5. klassi inglise keele õpetaja ja soovite, et teil ja teie õpilastel oleks rohkem aega tunnis harjutusi teha ning omavahel arutleda. Selleks otsustate kasutada ümberpööratud klassiruumi. Esimese teemana käsitlete täismineviku aega. Otsite Youtube'st sobiva video, mis vastab õpilaste eale ning millest nad saavad aru. Lisate video Edpuzzle'i keskkonda ning loote juurde mõned enesekontrolliküsimused. Tunnis selgitate õpilastele, et neil tuleb liituda Edpuzzle'i keskkonnaga ning vaadata ära video. Et asi oleks lihtsam, loovad õpilased keskkonda konto koolis ning ühinevad õpetaja loodud klassiga.

Uuri ja otsi - Kodutööna vaatavad õpilased ära video ning vastavad küsimustele. Lisaks sellele panevad nad vihikusse kirja küsimused, mis neil video käigus tekkisid. Tublimad otsivad küsimustele vastused internetist. Need, kellel kodus arvutit pole, vaatavad videot koolis pärast tunde või kasutavad selleks nutitelefoni.

Kaardista ja analüüsi - Järgmise tunni alguses annavad õpilased õpetajale tagasisidet, kuidas neil video vaatamine läks. Õpetaja juhib tähelepanu küsimustele, millele paljud olid valesti vastanud. Seejärel moodustatakse rühmad ning iga rühm koostab teema põhjal ideekaardi. Seejärjel lahendatakse gruppides harjutusi. Õpetaja liigub klassis ringi ning abistab vajadusel.

Reflekteeri - Tunni lõpus annavad rühmad tagasisidet, kuidas neil läks.