Õppematerjali hindamine: matemaatika, 10. klass

Õpetan gümnaasiumis matemaatikat ning soovin, et õpilased kasutaksid tundides oma nutitelefone kalkulaatoritena. Kuna õpilastel on väga erinevad telefonid ning ma ei oska neile soovitada sobivaid rakendusi, siis teen õpilastele ettepaneku teha otsimistalgud. Õpilased on nõus ning koos lepime kokku kriteeriumid, millele rakendused peavad vastama (N: rakendus on tasuta, erinevatele seadmetele, võimaldab joonistada graafikuid jne). Loon Tricider’i keskkonnas arutelu ning näitan õpilastele, kuidas seda täita.

Kodus leiab iga õpilane ühe rakenduse ning lisab selle nime Tricideri. Kui juba keegi on selle rakenduse lisanud, siis on vaja leida uus. Juurde lisatakse positiivsed ja negatiivsed kommentaarid.

Järgmises tunnis teevad õpilased rühmades ülevaateid oma leitud rakendu

stest. Igas rühmas valitakse välja parim rakendus, mida tutvustada tervele klassile. Tunni lõpus toimub hääletus, kus valitakse välja klassi lemmik, mida edaspidi kasutama hakata.