Õppematerjali hindamine: inglise keel, 6. klass

Õpetan 6. klassile inglise keelt ning õppeaasta alguses kordame üle erinevaid teemasid. Keeruliseks teemaks on õpilastele inglise keele ajad, mille kohta on internetis väga palju erinevaid materjale. Otsustan välja selgitada, millised õppematerjalid õpilastele sobivad. Selleks jagan õpilased TeamUp’i abil rühmadesse ning iga rühm saab teemaks ühe aja (lihtolevik, lihtminevik, lihttulevik, kestev olevik, kestev minevik, täisminevik).

Rühm loob GoogleDrive’i ühise dokumendi ning hakkab internetist koguma erinevaid materjale oma teema kohta. Leitakse nii videoid, esitlusi, enesekontrolliteste, mänge jne. Kodus lisavad rühmad linke dokumenti juurde.

Järgmises tunnis asuvad rühmad kogutud materjale analüüsima. Rühmas arutatakse, kas materjal on õige raskusastmega, vigadeta, huvitav ja arendav. Iga materjali juurde lisatakse kommentaar. Tunni lõpuks valib iga rühm leitud linkide hulgast välja kolm parimat, mille järgi võiksid õppida klassikaaslased. Lisaks kirjutab iga rühm dokumendi lõppu refleksiooni, mida nad nende tegevuste käigus õppisid ja mida nad teeks järgmisel korral teisiti.

Kogun iga rühma parimad lingid ühte dokumenti kokku ning kasutan neid erinevates tundides aegade kordamiseks. Lisaks huvitavatele materjalidele sain teada, millised õppematerjalid meeldivad õpilastele. Jagan nende leitud linke ka kolleegidega.