Online-väitlus: kirjandus, 11. klass

Olen 11. klassi kirjanduse õpetaja ning soovin lugemiskontrolli viia läbi online väitlusena. Õpilased on kodus läbi lugenud Anton Hansen Tammsaare “Tõe ja õiguse” I osa. Palun neil võtta kaasa raamatud ning broneerin arvutiklassi, et viia läbi online-väitlus.

Enne tunni algust loon Tricideri keskkonnas väitluse, kuhu sisestan teemad väitluseks (N: Krõõt oli Vargamäele sobiv perenaine/Krõõt ei olnud Vargamäele sobiv perenaine. Andres oli parem peremees kui Pearu/Andres ei olnud parem peremees kui Pearu.) Jagan õpilased neljasteks rühmadeks. Iga rühm saab ühe väitlusteema ning otsustab omavahel, kes on väite poolt ja kes vastu. Selgitan väitlusreegeleid klassile ning algab väitlus. Raamatuid tohib kasutada ning igale väitele tuleb leida tõestus raamatust.

Hindamisel kasutan hindamismudelit, mis on eelnevalt õpilastega jagatud. Soovi korral võivad õpilased ka ise üksteist hinnata.

Lisamaterjalid: http://www.debate.ee/files/arutlev_haridus_opik.pdf (lk 8-16)