Muna õpetab kana ja kukke: 3. klass, programmeerimine

Minu 3. klassi õpilaste vanemad on huvitatud sellest, mida lapsed arvutitundides teevad. Otsustasime koos õpilastega vanematele korraldada klassiõhtu, kus õpetame neile tundides  õpitud arvutiprogramme.

Kõigepealt korraldasime ajurünnaku, kus tuletame meelde, milliseid programme oleme õppinud ja millised õpilastele kõige rohkem on meeldinud ning mida nad tahaksid vanematele õpetada. Sõelale jäid  programm Scratch ja WeDo robotid. Minu klassi lapsed on juba kogemustega Scratch programmeerijad ja WeDo robotite ehitajad. Leppisime ka  kokku, et iga laps õpetab oma vanemaid.

Eeltööna teeme koos läbi programmiga Scratch Lepatriinu töölehe, kus tuleb joonistada lepatriinu ja anda talle nooleklahvidega liikumiskäsud. Kiirematele tegijatele otsustame õpetada ka tausta valimist/joonistamist.

Lego WeDo robotiga otsustasime ehitada spinneri. Siin tuli kindlasti rõhutada, et ehitavad vanemad mitte lapsed. Lastel on ainult juhendaja roll, abiks on arvutite ekraanidel olevad juhendid.

Enne vanematega klassiõhtu tegemist otsustasime teha nn. proovitunnid paralleelklassi õpilastele, sest ka nemad ei ole varem kokku puutunud programmeerimisega ja robotite ehitamisega. Paralleelklassi õpilased jäid õpetajatega rahule ning soovisid veel selliseid tunde.

Klassiõhtu ja noorte õpetajatega jäid rahule ka lapsevanemad ning arvasid, et sellelaadseid klassiõhtuid võiks veel olla.