Haridusrobot Edison: 5. klass, matemaatika

el_sotsiaalfond_horisontaalne

Õpilugu „Edison, matemaatika, tee pikkus, kiirus ja aeg"
Kairi Mustjatse, Martna Põhikooli matemaatika- ja robootikaõpetajaprogetiiger_logo_horisontaal_est_web

Edisonidest lugesin esimest korda HITSA koolitusuudistest 2015. aastal. Ise katsetasin Edisone esmakordselt selle aasta mais Portugalis eTwinningu töötoas ja hiljem samuti eTwinningu töötoas Tallinnas.

Tunni teema ja eesmärk

5. klassi matemaatikatunni teema oli teepikkuse, kiiruse ja aja vastastikused seosed ning puuduva suuruse arvutamine. Tunni eesmärk oli, et õpilane mõistaks antud suuruste vahel kehtivat seaduspära. Õpilane pidi vastava seoseni jõudma, muutes Edisoni kiirust.

Tunnis olid kasutuses töölehed

Õppetöö Edisoni abil toimus ühes ainetunnis. Õpilased töötasid paarides.
Eelnevalt printisin õpilaste töölehed (vt https://meetedison.com/content/Lesson-plans/Robotics-WPS-10-lesson-plans-Estonian.pdf  2. tund, töölehed  2.3 ja 2.4 ning ka praktikaleht).

Kõigepealt programmeerisid õpilased robotit töölehel 2.3 antud juhiste järgi, kus õpilased pidid muutma vaid aega. Robot tuli panna edasi-tagasi liikuma. Õpetajana ei andnud ma lastele muud korraldust, kui katseta. Joonlauaga mõõdeti läbitud vahemaa pikkus. Vastavate katsete tulemused kirjutasid õpilased protokolli. Tabeli päis oli järgmine:

Vahemaa         Kiirus              Aeg

Orienteeruvalt kulus õpilastel täpse aja leidmiseks 10 minutit. Koos analüüsisime läbi katsete protokolli, õpilased jõudsid suhteliselt kiiresti järeldusele, et sama kiiruse juures tuleb läbitud vahemaa suurendamiseks suurendada aega ja vahemaa vähendamiseks vähendada aega. Huvitav oli nende jaoks see, et kümnendiksekunditega aja muutmine toob kaasa üsna suure vahemaa muutuse.

Töölehe 2.4 järgi töötades (mängimine kiirusega) lasid õpilased oma fantaasial lennata. Alustasid sõitu näiteks kolme piiksuga ja tagasisõidul vilgutasid tulesid. Ülesanne oli, et proovi lisada programmile ikoone, mis paneksid Edisoni piiksuma, LED-e vilgutama või muusikat mängima.

Selle töölehe ülesannete lahendamiseks arvutasid õpilased eelnevalt välja suurima ja aeglasema kiiruse korral vajaminevate sekundite arvu. Katsetega kontrolliti oma arvutuste tulemust. Töölehe 2.4 järgi töötamiseks kulus orienteeruvalt 15 minutit.

Õpilastele Edison raskusi ei valmistanud

Õpilastele Edisoni programmeerimine raskusi ei valmistanud, sest Edison oli neile varasemast tuttav. Küll aga olid nad häiritud sellest, et Edison ei sõida sugugi mitte otse. Üks õpilastest tegi ettepaneku, et katsetame, kui kaks ratast sõidavad erinevate kiirustega, äkki siis saame Edisoni otse sõitma. Jätsime selle ettepaneku selles tunnis katsetamata, küll võtan selle aga järgmisel aastal või mõne teise klassiga arvesse.

Hindamine ja ainetevaheline lõiming

Numbrilisi hindeid ma ei pannud. Analüüsisime katsete protokolle, töölehti ühiselt.
Selles tunnis oli lõimitud tegevus tehnoloogia, matemaatika ja loodusõpetuse vahel.

Teadmiseks õpetajale

Õpetaja, kes plaanib kasutada tunnis Edisoni haridusroboteid, peaks kindlasti vaatama, et roboti patareid (akud) oleksid tunni alguseks täis. Tavalised patareid saavad üsna ruttu tühjaks. Pooltühjade patareidega robot programmeeritud käsklusi ei täida. Edisoni tarkvara ei tööta kõikides seadmetes, meie koolis olevates Lenovo tahvlites Edware äpp töötab, programmeerida saab, aga valmis programmi tahvlist robotisse viia ei ole õnnestunud. Ka PC-des ja sülearvutites olevat tarkvara ei ole minul õnnestunud tööle saada. Meie toimetame vaid veebiversiooniga. Siiani on õnneks läinud, WiFi on toiminud ja internet pole ka nende tundide ajal ära läinud.