Helisalvestus ja -töötlusprogramm Audacity: 11. klass, muusika ja meediaõpetus

el_sotsiaalfond_horisontaalne

Õpilugu „Kuuldemäng
Madli Leikop, ajakirjanik ja meediaõpetaja.progetiiger_logo_horisontaal_est_web

Tunni eesmärk

Tund Audacityga toimus Tallinna 21.Koolis. See oli paaristund, 2x45 minutit. Läbiv teema oli kuuldemäng kui raadiožanr, tunni eesmärk oli praktiline töö helisalvestusprogrammiga Audacity ning anda kiire ülevaade, missugune on kuuldmängude n-ö kultuuriajalugu Eesti Raadios ja kuidas saab helide abil kujutluspilte luua.

Vahendid ja ettevalmistus

Tunnis olid kasutuses sülearvutid. Töö toimus paarides. Tunni alguses sättisid õpilased sülearvutid töökorda. (Sageli juhtus, et need olid enne juba nii palju kasutuses olnud, et akud olid tühjad ja tuli arvuti pistikuga ühendada. See tekitas üsna palju saginat ja edasi-tagasi käimisi.) Jagasin laiali ka kõrvaklapid koos mikrofoniga, paari peale üks komplekt.

Audacity programm oli eelnevalt igasse sülearvutisse juba paigutatud, selleks palusin aegsasti kooli IT-spetsialisti abi. Programm oli ka minu, st õpetaja arvutis, nii et sain seda suurele ekraanile näidata (https://sourceforge.net/projects/audacity).

Mul oli välja trükitud ka eestikeelne Audacity kasutamise juhend, paari peale üks. Need jagasin tunni käigus laiali. Samuti olin välja otsinud keskkonnad, kust saab tasuta alla laadida heliefekte ja muusikakatkeid. Mõned olin igaks juhuks salvestanud ka mälupulkadele, et kui vaja, saavad õpilased sealt oma arvutitesse alla laadida. Mälupulgale olin salvestanud ka ühe tekstilõigu juhuks, kui mõnel tunnis salvestus ei õnnestu. Siis oleks saanud töödelda-kujundada seda lõiku.

Olin eelnevalt ka uurinud, kas keegi klassist on varem Audacityt kasutanud. Selgus, et üks poiss oli, teda palusin endale appi tehniliseks toeks – ta sai kaaslasi abistada, kui vaja.

Tunni käik

Seejärel tutvustasin tunni teemat, suurel ekraanil oli lahti Raadioteatri kodulehekülg (http://raadioteater.err.ee/raadioteater/avaleht). Rääkisin veidi, mis on Raadioteater ja mis žanr on kuuldemäng. Kuulasime helinäiteid eri ajastu kuuldemängudest, Raadioteatri kuuldemängude arhiivist (http://raadioteater.err.ee/raadioteater/kuuldemaengarhiiv) leiab imelisi asju. Õpilased avaldasid arvamust, mis mõtteid-kujutluspilte kuuldud helid neis tekitasid. Arutlesime, kuidas mõista Raadioteatri motot „Kuula ja sa näed“.

Siis selgitasin ülesannet, mis neil tuli teha Audacityt kasutades: salvestada ja kujundada lühike, 1-2-minutiline helilõik. Ainus tingimus oli, et nad peavad kindlasti natuke ka teksti sisse lugema, kõik muu jäi nende endi fantaasia hooleks. Teise tunni lõpus toimus kuuldemängude avalik esitlus – kõik mängisid tehtu ette.

Suurelt ekraanilt näitasin ette lihtsamad toimingud (salvestusnupp, paus, lõpp, uus träkk jms). Aga nagu töö käigus selgus, olid probleemid, mis õpilastel tekkisid, nii erinevad, et suurest ekraanist suurt abi ei olnud. Põhiline oli individuaalne abistamine: miks mul kaks träkki korraga mängib, kuidas ma saan heli valjemaks monteerida, miks mu tekst ei salvestunud, miks see või teine nupp ei tööta jms. Küll oli abi trükitud juhenditest, ja ka õpilased ise tabasid ootamatult kiiresti, kuidas programm toimib, kuidas heli lõigata, kuidas kasutada efekte jms.

Lubasin õpilastel tunni ajal ka ringi käia ja klassist lahkuda, nii mõnedki tahtsid teksti sisse lugeda mujal, vaikselt omaette.

Töö algust saatis üsna suur sagimine ja jutt, kõik tahtsid korraga kõike teha ja teada saada. Aegamööda aga süveneti töösse ja oldi nina- ja näppupidi programmis sees, et kõike ise katsetada.

Teise tunni lõpuks said kõik enam-vähem oma lõigud valmis, taseme poolest väga erinevad. Oli nii lihtsalt tekstisalvestusi kui lausa minikuuldemänge muusika ja heliefektidega.

Hindamine

Hindasin silmapaistvamaid töid, ja siis loomulikult hindega „5“. See oli kui väike preemia tublimatele tegijatele. Suulist tagasisidet andsin kõikidele helilõikudele, samuti avaldasid arvamust (heatahtlikku) kaasõpilased.

Lõiming teiste ainetega

Lõiming kindlasti kirjandusega. Kuuldemängude seas on palju eesti kirjandusklassikat, valisin üheks kuultavaks katkendiks teadlikult A. H. Tammsaare „Kõrboja peremees“.
Lõiming arvutiõpetusega, tutvuti Audacity programmiga.
Lõiming kultuurilooga ja teatriõpetusega (valikained).

Mõned tähelepanekud

Koolielu portaalis on üleval väga head juhendid Audacity kasutamiseks: https://koolielu.ee/tools/read/10185  (õpetaja ise saab sealt kindlasti abi).

Sama õpilugu võib läbi viia ka teistes klassides, miks mitte ka kirjandustunnis, teema ei ole üheselt ainult meedia ja 11. klassiga seotud.

Kindlasti tuleks enne tundi üle kontrollida kõrvaklapid ja mikrofonid, siin võib paluda võimalusel ka IT-spetsialisti abi. Muidu võib juhtuda, et salvestamisel ei jõua tekst mikrofonist arvutisse või jõuab väga kehva kvaliteediga. Või siis tuleks üle kontrollida, et sülearvuti enda mikrofon on piisavalt töökindel ja et seda saab tunnis kasutada.

Ja võib arvestada, et vaikset ja rahulikku tundi sellest ei tule, elevust on palju, eriti, kui mõnel tekib ülimalt hea idee ja ta seda hasartselt teostama asub.