Audacity ja Windows Live Movie Maker: 3. klass, eesti keel ja kunstiõpetus

el_sotsiaalfond_horisontaalne

Õpilugu „Muinasjutu animatsioon"
Ene Moppel, Võru Kreutzwaldi Kooli klassiõpetaja ja informaatikaõpetaja
progetiiger_logo_horisontaal_est_webEne Moppel on Audacity ja Windows Live Movie Makeri programme kasutanud palju just animatsioonide tegemiseks ja õpetamiseks. „Muinasjutu animatsioon“ on õpilugu, mis hõlmab eesti keele ja kunstiõpetuse tundi, kokku 7x45 minutit.

3. klassis läbisime muinasjututeema. Selle lõpetuseks pidi igaüks ise muinasjutu kirjutama, ja Wimbergi „Muinasjutud ühe lausega“ eeskujul selle hiljem ühelauseliseks tegema. Seejärel tegi igaüks oma muinasjutust animatsiooni.

Ettevalmistus
Muinasjutu tegid lapsed valmis koduse tööna, aga raske oli nende jaoks muinasjutu lühendamine. Seda nad tegid rühmatööna eesti keele tunnis, kuulasid üksteist, aitasid. Mõnel läks jutt alguses koguni pikemaks. See oli eelnev töö oma klassiruumis, millele kulus kaks tundi. Edasi tegi kunstiõpetuse tunnis iga laps oma muinasjutu kohta piltstsenaariumi. Seejärel läks tegevus üle arvutiklassi. Seal on arvutites Audacity ja Movie Maker juba olemas.

Tunnid arvutiklassis
Enne animatsiooni juurde asumist vaatasime koos, kuidas kõige lihtsamas joonistusprogrammis (Windows Paint) joonistada ja teha salvestamist nii, et eelnev pilt ka alles jääb. Õppisime, kuidas pildid Movie Makerisse panna ja kuidas seal toimetada.

Järgmises tunnis tegelesime Audacityga, vaatasime, kuidas teksti salvestamine ja lõikamine toimub. Nad omandasid selle väga kiiresti.

Edasi töötasid õpilased oma tempoga: mõned lõpetasid piltide tegemist, osa pani pilte Movie Makerisse ja osa luges teksti sisse.

Kolmas tund oligi multifilmi kokkupanek. Igaüks tegi väikese animatsiooni ja luges teksti peale. Meil on kaks arvutiklassi kõrvuti, sai minna teise klassi teksti sisse lugema, siis ei seganud teisi. Kogu töö oli individuaalne.

Mis läks hästi, mis läks halvasti?
Kuna ise olen Audacity ja Movie Makeriga nii palju kokku puutunud, siis oskasin lapsi õpetada. Kõige raskem oli laste jaoks sisseloetud teksti salvestamise moment, et salvestada õiges failiformaadis. Joonistamine Paintis oli lihtne: joonistasid, salvestasid, joonistasid, salvestasid, et tuleksid välja filmikaadrid. Rõhutada tuli, et õpilased ei keskenduks pisiasjadele, kõige tähtsam oli tegelane liikuma panna.

Kui kõik korraga tegutsevad, on see õpetajale suur töö kõiki jälgida ja järje peale aidata. Õnneks oli mul abiks haridustehnoloog. Ja aitas ka see, et tegevused olid tundide vahel jagatud. Oli ka see eelis, et klassist mõned lapsed käivad arvutiringis, nemad said teisi aidata.

Lapsed õpivad erineva tempoga – see on alati kõige suurem probleem. Palusin neil, kes oma animatsiooni kiiremini valmis said, sõbrale appi minna, või pakkusin veebipõhist animatsioonide tegemise võimalust, mida olime varem proovinud ja mida nad oskasid. Varuvariant peab alati olema.

Kui kõik oli valmis, tegime ühise multifilmide vaatamise, kõik said oma tööd näidata. Rääkisime sellest, mis õnnestus ja mida tuleks teisiti teha. Selleks kulus veel üks tund. Salvestasin tööd ka plaadile.

Hindamine
kes ikka tööga toime tuli, sai igasse ainesse viie: eesti keelde, kunstiõpetusse ja tehnoloogiaõpetusse. Ei pannud muid hindeid peale viie, sest see oli laste jaoks suur töö. Minu meelest on kõige tähtsam, et kõik tulid toime. Ja iga sellise tunni juures on oluline tegutsemisrõõm.

Õpilugu „Muinasjutu animatsioon“ arendas õpilaste kirjutamisoskust, tekstiloome oskust, arvuti kasutamise oskust ja loovust. Lõiming oli eesti keele, kunstiõpetuse ja tehnoloogiaõpetuse vahel.

Soovitused
Teistele õpetajatele ütleksin, et tehnika puhul võib kõike juhtuda. Movie Maker võib hakata kokku jooksma. Tuleb jälgida, et joonistatud pilt ei oleks liiga suur. Eelnevalt võib arvutis panna paika väiksema pildi mõõdud. Audacity puhul on kõige tähtsam see, et mikrofonid töötaksid ja oleksid kõrvaklapid. Hea, kui on eraldi väike ruum, kus teksti sisse lugeda. Kindlasti on õpetajal kergem, kui ta saab arvutitundides poole klassi õpilastega tööd teha. Alguses võiks animatsioonina esitada meie vanasõnu ja mõistatusi, siis ei pea eeltöö ka nii mahukas olema.