Loo jutustamine: 8. klass, füüsika

teamup_ekraanipiltValmista ette – Loodusainete õpetajana soovite koostöös meediaõpetajaga panna panna õpilased looma lühikest videolugu hõõrdumisest. Annate neile tööülesandest lühikese ülevaate ja ütlete, et õppematerjali sihtrühm on nende eakaaslased. Inspiratsiooniks vaatate õpilastega mõnda videolugu ning arutlete nende üle. Vestlete nii loodusteaduse kui ka videote tegemisest. Sellega seoses areneb  digitaalse meedia kirjaoskus ja täienevad loodusalased teadmised. Moodustate TeamUp'i abil rühmad ja palute õpilastel arutleda, millised võiksid olla nende videolood.

Reflekteeri – Iga rühm kasutab TeamUp tööriista, et salvestada oma esimene mulje ja tutvustada videoloo algideed.

Uuri ja otsi – Palute õpilastel insipiratsiooni saamiseks vaadata ka pärast tunde erinevaid teadusvideoid. Nad võivad seda teha kodus, koolis või avalikes raamatukogudes. Samuti  palute mõelda sellele, kuidas oma videos teaduslikku probleemi näidata ja selgitada.

Reflekteeri – Õpilased reflekteerivad, salvestades sõnumi, mis tutvustab, mida nad uurides ja otsides leidsid ja mis on nende esialgse loo idee.

Kaardista ja analüüsi – Kooli jõudnud loovad õpilased lähtuvalt oma leidudest ideekaardi, analüüsivad seda ning hakkavad looma filmi storyboard'i e piltlugu või stsenaariumit. Storyboard'i loomiseks soovitab meediaõpetaja Celtx tarkvara ning stsenaariumi kirjutamiseks GoogleDrive'i. Võimalusel kommenteeritakse teiste rühmade töid. Storyboard sisaldab joonistatud stseene, kirjeldab filmimiskohti, näitlejate dialooge ja liikumist. Pärast storyboard'ide valmimist loote koos meediaõpetajaga videolugude hindamiskriteeriumid.

Reflekteeri – Rühmad reflekteerivad TeamUp'is oma tegevust, toovad välja ilmnenud raskused ja selgitavad tulevikuplaane.

Loo – Õpilased alustavad filmimist, kasutades oma mobiiltelefone ja digikaameraid. Nad jagavad üksteisega oma teadmisi, ideid ja meediafaile. Videotöötluseks kasutavad nad tasuta veebipõhist tarkvara Youtube'i video editori või nutirakendust Kinemaster. Mõned klipid filmitakse väljaspool kooli. Meediaõpetaja nõustab video loomisel ja teie jälgite, kas lugu on teaduslikult korrektne. Räägite õpilastele, et tulemas on töötuba meediaekspertidega.

Reflekteeri – Õpilased reflekteerivad videoloo filmimist ja plaane seoses tulevase töötoaga.

Küsi – Üks õpilane näitab oma refleksiooni emale, kes töötab laste televisiooniprogrammis. Ema pakub, et klass võiks tulla ekskursioonile televisioonistuudiosse ja oma ala tegijad võiks nõustada õpilasi. Kuigi te seda algselt ei plaaninud, tundub see ettepanek huvitav ja te nõustute. Telestuudios saavad õpilased uusi ideid, kuidas oma videot paremaks teha. See tähendab ka mõnda tundi lisatööd.

Reflekteeri – Töötoas osalejad kommenteerivad õpilaste töid ja refleksioone.

Esitle – Kursuse lõpus laevad õpilased oma videolood veebi YouTube või Vimeo keskkonda. Õpilased vaatavad ja kommenteerivad teiste õpilaste loodud videoid. Ka lapsevanemad võivad vaadata videoid ja neid kommenteerida. Mõned videod on nii huvitavad, et salvestate need oma järjehoidjasse ja kasutate ka tulevikus oma õpetajatöös.

Reflekteeri – Te hindate õpilaste töid, arvestades koostatud hindamismudelit ja õpilaste salvestatud refleksioone. Õpilastel on võimalus vaidlustada tunnis oma hinne. Mõned neist esitavad kaalukaid argumente, mis panevad teid hinnet muutma.