Linna areng läbi ajaloo

Üks linn, mitu nägu (linna areng läbi ajaloo). Paaristöö.
Õpilased valivad linna (koduasula) arengulooga seotud teemavaldkonna, uurivad veebikeskkondi kasutades koduasula arengulugu, seda mõjutanud tegureid erinevatel ajalooperioodidel ning vormistavad töö slaidiesitlusena keskkonnas padlet.com

Õpilane

  • kasutab info otsimisel, töötlemisel ja vormistamisel erinevaid interaktiivseid keskkondi;
  • analüüsib oma koduasula näitel linna (asula) tekke, asukoha ja arengu vahelisi seoseid;
  • koostab lühiuurimuse ja vormistab selle veebitahvlil padlet.com;
  • omandab koostöö-kogemusi;
  • esitleb valminud lühi-uurimust.

Näidis