Rahvastikukaartide loomine

Eesti Statistika kaardirakenduste kasutamine Eesti rahvastiku paiknemise iseloomustamisel.

Jüri yl

Huvilised õpilased saavad töövahendi VKR kasutamise kogemuse, koostades sobivaid kaarte oma ülevaate (õpilugu “Eesti rahvastiku paiknemine”) jaoks või/ja otsides vastuseid keerukamatele uurimisküsimustele.

Õpilane:

  • Õpib kasutama reaalset ametkondlikku kaardirakendust oma ülesannete lahendamiseks;
  • Tutvub põhiliste teemakaardi kujundust määravate valikutega ning hindab nende mõju lõpptulemusele;
  • Kasutab Maa-ameti aluskaartide võimalusi rahvastiku paiknemise detailsemaks analüüsiks.

Süvahuvidega õpilane:

  • Õpib tegema ruumipäringuid ja kasutama kaardirakenduse täiendavaid võimalusi (mida pakutakse sisseloginud kasutajatele) iseseisva, uurimusliku iseloomuga õppetöö jaoks;
  • Teeb koostööd teiste õpilastega.