Rahvastiku paiknemine

Eesti rahvastiku paiknemise iseloomustus valitud maakonna ja valla näitel 

piret1

Õpilased koostavad ülevaate Eesti, valitud maakonna ja valla rahvastiku paiknemisest. Vormistavad uurimisküsimuste vastused keskkonnas padlet.com slaididele.

Õpilane:

  • Võrdleb erineva asustustihedusega piirkondi;
  • Koostab lühiuurimuse valitud maakonna ja valla rahvastiku paiknemise kohta;
  • Kasutab ja analüüsib Statistikaameti materjale;
  • Vormistab töö keskkonnas padlet.com;
  • Esitleb valminud tööd klassis;
  • Teeb koostööd teise õpilasega.