Linnade rahvaarvu muutumine

Eesti linnade rahvaarvu muutumine – kasvamine ja kahanemine

Linnad ja vallad rühmitatuna rahvaarvu muutumise järgi kuude rühma, 1989–2011

Õpilased koostavad ülevaate Eesti linnade rahvaarvu muutustest vormistades oma töö teemakaardina ArcGis Online veebikeskkonnas.

Õpilane:

  • Kasutab ja analüüsib Statistikaameti materjale;
  • Vormistab töö keskkonnas ArcGis Online;
  • Esitleb valminud tööd klassis.