Asula ajas ja ruumis

Asula ajas ja ruumis – Haapsalu pildil/kaardil. Õpilased valivad Haapsalu (koduasula) pildi/kaardi ja kannavad sellele olulisemad objektid ning lisavad neile info – teksti või lingi.

Õpilane

 Koostab koduasulast interaktiivse kaardi kujul lühiuurimuse;
 Koostab koduasulast interaktiivse kaardi kujul lühiuurimuse;
 Kasutab veebikeskkondi oma koduasulast sobiva aluspildi või kaardi leidmisel;
 Omandab kogemuse Google Maps keskkonnas töötades (Street View kasutamine);
 Oskab võrdlevalt kasutada asulaplaani ja satelliidikaarti;
 Valib olulisemad objektid valitud asula pildil või kaardil ja leiab nende kohta infot, linke;
 Vormistab töö keskkonnas Thinglink (piltide lisamise ja neile info ning linkide lisamise keskkond);
 Omandab teadmisi oma koduasulast.
 Esitleb tööd kaasõpilastele.

Haapsalu näide: