Teksti vastuvõtt

 

ÜLESANNE 1

Kui loed toonekureteemalisi tekstilõike, näed, et need erinevad üksteisest nii sisult kui keelekasutuselt. Vali katkendi juurde sobiv tekstiliik: märgista õige vastus.

 

ÜLESANNE 2

Suurem osa kirjutatud tekste on ühel või teisel moel seotud teiste tekstidega. Ettekujutuse, kuidas loetud mõtteid uurimistöö tekstis esitada, saad videost. Loe ülesannet edasi siit.

 

ÜLESANNE 3

Leia pildilt meie kaugemad ja lähemad sugulaskeeled. Märklaua ikooni alt leiad lahendamiseks ülesande. Vaata keeltepuud ja vasta küsimustele!

 

ÜLESANNE 4

Teabegraafika võimaldab faktirohket infot süsteemselt ja ülevaatlikult esitada ning mõista. Loe uuringu tulemusi tutvustavat katkendit ja vaata sama info esitust diagrammil. Jälgi, kuidas tekstis diagrammi sisu selgitatakse. Loe ülesannet edasi siit.

 

ÜLESANNE 5 

Hennoste loengu põhjal õpid kirjutama kokkuvõtet. Kuula teksti ja kirjuta üles olulised märksõnad. Seejärel täida lünktekst.