Heakeelsus

 

ÜLESANNE 1

Et mõista teksti sisu, on vaja teada sõnade tähendust. Leia igast lõigust võõrsõnad (1-4), kirjuta need vihikusse ja mõtle, mida sõna selles lauses võiks tähendada. Kontrolli seletavast sõnaraamatust või õigekeelussõnaraamatust.

 

Aastakümned Eesti aime(kirjanduse) maastikul

Uno Veismann

Kohast ja missioonist

Küsides, mis on aimekirjanduse eesmärk, miks populaarteaduslikke artikleid ja raamatuid kirjutatakse, ostetakse ja loetakse, saab muidugi anda triviaalse vastuse: selleks, et levitada teaduse tulemusi. See on tõesti üks aspekt, mille puhul aimetekst sarnaneb sageli huvitava õpikuga. Viimase aastakümne raamatutest kuuluvad niisuguste hulka eesti keeleski avaldatud Dorling Kindersley kirjastuse väljaanded, mis on rikkalikult illustreeritud ja faktidega küllastatud.

Meie ühiskond pürgib kõrgtehnoloogilise tootmise arendamisele. Aimekirjanduse üheks rolliks on osaleda selleks vajaliku  teaduslik-tehnilise baasi loomises. Akadeemik Ene Ergma on kirjutanud, et ainus väljapääs oleks teadmispõhine ehk inimeste uutele ideedele tuginev majandus, ent selleks on vaja palju loovaid, innovaatilisi ja algatusvõimelisi inimesi.

Ülimalt oluliseks aime(aja)kirjanduse rolliks tuleb pidada ka eestikeelse terminoloogia tekitamist, ühtlustamist ja säilitamist, mis ingliskeelsete teadusartiklite hasartse avaldamise taustal kipub unarusse jääma.

Ja lõpuks võib nimetada veel teaduse kaitsmise funktsiooni – aime(aja)kirjanduse ülesanne on kaitsta teadust ühelt poolt ühiskonnas teaduse suhtes maad võtva skeptitsismi  ning teiselt poolt pealetungivate ebateaduslike teooriate eest.

 

ÜLESANNE 2

Lahenda ristsõna. Klõpsa ruudustikus asuvat numbrit vastava küsimuse nõuande nägemiseks. Täida ära ristsõna ruudustik, siis klõpsa nuppu “Kontrolli” oma vastuste kontrollimiseks. Kui satud ummikusse, klõpsa nuppu “Vihje” ühe tähe saamiseks.

ÜLESANNE 3 

Kirjuta kokkukirjutatavad sõnad iga lause lõpus olevatesse lünkadesse sõnade esinemise järjekorras, vajadusel kasuta sidekriipsu. Ülesande leiad SIIT.