Uurimus

Uurimus koosneb tavaliselt kahest poolest: referatiivne osa vahendab, mida teema kohta on loetud, ja teine, uurimuslik osa tutvustab õpilase tegevuse tulemusi.

Teemakohaseid tekste võib leida nii teatmeteostest, populaarteaduslikust e aimekirjandusest, meediast kui ka ilukirjandusest.

Uurimistöö tekst kirjutatakse teabekeelele iseloomulikus sõnastuses.