Teabetekst

Teabeteksti eesmärk on anda konkreetset ja üheselt mõistetavat infot. Teabetekstide lugejaskond on väga lai: teadlastest huvilisteni ja ka erinevas vanuses õppurid.

Teabetekstid kirjutatakse korrektses kirjakeeles, täpses ja üheselt mõistetavas sõnastuses. Erialased teadustekstid ja teatmeteoste tekstid sisaldavad palju oskuskeele sõnu, sealhulgas võõrsõnu ja sõltuvalt teadusalast võõrkeelseid termineid (nt ladina- ja ingliskeelseid). Seal võib olla arve, loetelusid, viiteid teistele tekstidele, lehekülje all joonealuseid selgitavaid märkusi.

Populaarteaduslikud tekstid kirjutatakse huvilistele arusaadavas üldkeeles.