Teksti vastuvõtt

 

ÜLESANNE 1 

Täida lüngad õige väljendiga ning pane see õigesse vormi. Kui lüngad on täidetud, klõpsa nuppu „Kontrolli lahendust“ oma vastuste kontrollimiseks.

loodusained

 

ÜLESANNE 2 

Lohista tegevused õigesse järjekorda.

Kodundus