Teksti loomine

 

ÜLESANNE 1

Koosta video põhjal käskivas kõneviisis lühike neutraalses stiilis prügi sorteerimise juhend.

 

ÜLESANNE 2

Koosta prügi sorteerimise juhendi tekstist sõnapilv (juhend). Leia kuni kümme enamkasutatavat sõna. Põhjenda sisuliselt, miks just neid sõnu on kõige rohkem kasutatud. informaatika, arvutiõpetus, loodusained

 

ÜLESANNE 3ringkaik_koigile

Kasuta 3D Tallinna virtuaalse vanalinna rakendust ja koosta käskivas kõneviisis reisimarsruut (liikumisjuhend), mis hõlmab vähemalt 10 vaatamisväärsust. (foto: 3d.tallinn.ee)