Heakeelsus

 

ÜLESANNE 1 

Biolagunevate jäätmete konteinerisse ei tohi panna järgneva nimekirja jäätmeid. Kirjuta sõna järele selle ainsuse ja mitmuse osastava vorm. Kahtluse korral kasuta veebipõhist ÕSi.
Allikas: prügi sorteerimise juhend.

 

ÜLESANNE 2

Käändsõna liigid. Loe läbi tekst ja soorita sellest lähtuvad ülesanded:

Miks prügi sorteerida?

Mida arenenum on ühiskond, seda rohkem prügi toodetakse. Seetõttu kasvab prügi hulk aastatega, erandiks pole siin ka Eesti ega Tallinn. Rohkem prügi tähendab aga suuremat tarbimist ja ressursside raiskamist. Et seda protsessi pidurdada, on hädavajalik jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine. Siis jääb eluks vajalikke ressursse ka tulevastele põlvedele. Jäätmeid saab kodus sorteerida. Mida rohkem prügi sorteerida ja vanu esemeid taaskasutusse saata, seda vähem jäätmeid jääb konteinerisse ja vähem tuleb jäätmeveo eest maksta. Seega tuleb prügi sorteerimine tarbijale odavam. Kodumajapidamises tekkivatest jäätmetest suurema osa moodustavad pakendid, toidujäätmed ja vanapaber. Vähemalt vanapaberi, pakendid, toidujäätmed ja ohtlikud jäätmed peaks iga elanik oma muust prügist eraldama, et säästa looduslikke ressursse.

NB! Pannes pakendid prügikasti, maksad topelt, sest pakendi käitlemise hind on tootele juba lisatud!