Juhend

 

Definitsioon

Kuna juhendeid on väga erinevaid, on ka nende definitsioone mitu. Tutvu kahe selgitusega ning sõnasta juhendi definitsioon.

Seletav sõnaraamat

Õigekeelsussõnaraamat

Viited erinevatele juhenditele

Tutvu juhenditega ning analüüsi, miks on need erineva pikkuse, sõnastuse ja keelekasutusega.