Tarbetekst

Tarbetekstid, nagu nimigi ütleb, on igapäevaseks tarvitamiseks, mis peavad andma lugejale tööks ja eluks vajalikku teavet. Tavaliselt tarbetekste loetakse, aga vahel tuleb neid ka ise luua. Üldjuhul sisaldavad tarbetekstid faktilist informatsiooni, harvemini arvamusi ja tundeid. Tarbetekstide vorm järgib kindlaid nõudeid ja kõige olulisem on, et lugeja saaks kerge vaevaga aru kirjutatud sõnumist.