Teksti vastuvõtt

 

ÜLESANNE 1

Loe läbi artikkel “Eesti rekordinaine, kes tüdrukuna ajas Sakus koduhoovis uljalt poisse taga” ja vasta küsimustele. liina_t

1. Kes on Liina vanemad?

2. Mis aastal on Liina sündinud?

3. Mida tähendavad intervjuus järgmised väljendid?

* ema Piia kuulus samuti kodusesse eliiti
* tema /isa Aleksandri/ tippmargist on meie praegustest võhmameestest jagu saanud vaid Tiidrek Nurme
* raskel ajal lõikas Liina kasu suurest töörügamisest

4. Miks peaks Liina olema innustav eeskuju neile, kes noorteklassis vägevate tulemusteni ei küündi?

5. Miks ütleb Liina, et õnneks ei kuulu ta nii-öelda iPadi põlvkonda?

6. Milles seisneb ühiskonna surve, mida Liina tundis?

7. Kes on Eesti kõrgushüpperekordi omanik?

8. Milliseid sportlasi ja treenereid on tekstis nimetatud?

9. Missuguseid paiku/kohanimesid on artiklis mainitud? Kus need asuvad? Leia need kohad kaardilt.

10. Tee Liina saavutustest tabel.

 

ÜLESANNE 2 

Ühenda tekstis esinevad sõnad ja sõnaühendid õige tähendusega. Abiks võid kasutada “Eesti keele seletavat sõnaraamatut” ja “Fraseoloogiasõnaraamatut”.

 

ÜLESANNE 3

Leia artiklist ja pane kirja algvormis (mida tegema?) kõik saatelausete tegusõnad.
Otsekõne saatelause kõige tavalisem tegusõna on “ütlema”. Teksti ilmestamiseks on hea kasutada erinevaid tegusõnu või sõnaühendeid. Selles intervjuus on sõna “ütlema” asemel ka näiteks “jätab lause pooleli”. Kirjuta lünkadesse tegusõnu, mida on artiklis kasutatud sõna “ütlema” asemel. Kirjuta need algvormis (mida tegema?).