Teksti loomine

 

ÜLESANNE 1

Tee artikli tekstist sõnapilv ja analüüsi seda.

Sõnapilve tegemise juhendi leiad SIIT.

1.1. Tee artikli “Eesti rekordinaine, kes tüdrukuna ajas Sakus koduhoovis uljalt poisse taga” tekstist sõnapilv.

1.2. Leia kuni kümme enamkasutatavat sõna. Põhjenda sisuliselt, miks just neid sõnu on kõige rohkem kasutatud.

 

ÜLESANNE 2

Koosta teksti põhjal intervjuu.image (1)

Loe läbi nii intervjuu teoreetiline osa kui ka artikkel Liina Tšernovi kohta (kliki Liina pildile).

2.1. Koosta kirjalik intervjuu Liina Tšernoviga, info saad artiklist. Moodusta iga küsisõnaga vähemalt kaks küsimust. Küsisõnad on kes?, mida?, kus?, millal?, kuidas?, miks?, kellega?, kui kaua? Järjesta küsimused vabalt, loo oma intervjuu struktuur, ei pea lähtuma artikli järjestusest, intervjuu peab moodustama terviku.

2.2. Koosta intervjuu Liinaga, vähemalt 10 küsimust, küsisõnad otsusta ise, ja pane kirja ka Liina oodatavad vastused, toetu artikli materjalile. Liina vastuseid kirjutades püüa järgida tema kõnestiili.

2.3. Küsimusi koostades otsusta, kas pöördud sina- või teie-vormis, põhjenda oma otsust.

 

ÜLESANNE 3

Kandke intervjuu ette.

Esita intervjuu klassi ees koos paarilisega: üks küsib oma küsimusi, teine kujutab ette, et on Liina, ja vastab, lähtudes artikli materjalist.