Heakeelsus

 

ÜLESANNE 1 

Kirjuta sõna ette lünka suur või väike algustäht.

Algne tekst: sportlane liina tšernov on pärit sakust. tal on eesti rekord 1500 m jooksus. liina on saanud medaleid nii harjumaa kui ka eesti meistrivõistlustelt. ta on osalenud euroopa karikavõistlustel ja euroopa meistrivõistlustel ungaris, võistelnud poolas ja taanis. pärast audentese lõpetamist oli liinal võimalik õpinguid ja sporditeed jätkata ameerikas, ent ta valis tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna. kahjuks londoni olümpiale liina ei jõudnud, küll aga püüab ta jõuda rio olümpiale

 

ÜLESANNE 2

Pane puuduvad kirjavahemärgid. Pane tähele, et tekstis on ka otsekõnet.

 

ÜLESANNE 3

Kirjuta numbrid sõnadega. Pane tähele, et moodustaksid õige käände (võid kasutada ka sidesõnu, kui on vaja).