Meediatekst

Meediatekste saab liigitada vastavalt teksti loomise eesmärgile – kas tahetakse avaldada arvamust, tutvustada inimesi, reklaamida toodet, kajastada tõsielul põhinevaid sündmusi vm. Järgnevalt käsitletakse ajakirjandusžanri intervjuu, milles tavaliselt osaleb kaks inimest: intervjueeritav ja intervjueerija.